• BIST 99.079
  • Altın 235,790
  • Dolar 6,1191
  • Euro 7,1825
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 23 °C
  • Antalya 32 °C
  • Muğla 24 °C
  • Çanakkale 16 °C

5. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

5. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu
Dokuz Eylül Üniversitesi’nce düzenlenen 5. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nda PİRİ REİS, eserleri ve hayatı değerlendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nce düzenlenen 5. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nda PİRİ REİS, eserleri ve hayatı değerlendirildi. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizcilik Fakültesi, Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyum UNESCO Türkiye Milli Komitesi’nin desteği ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin katkılarıyla 28 Haziran 2013 Cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumda Açılış Konuşmaları kapsamında Düzenleme Komitesi adına ilk olarak söz alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Arı, beşincisi düzenlenen Türk Deniz Ticareti Sempozyumu’nun tarihçesinden söz ederek, sempozyumun tarihe ve bilime sağladığı katkıların altını çizdi. Prof. Dr. Arı, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, konuşmasında bu yılın Piri Reis’in haritasının 500. Yılı olduğunu ve bu sempozyumun konusunun bu sebepten Piri Reis olarak benimsendiğini hatırlatarak Deniz Ticaret Odası olarak bu tür akademik organizasyonlara sürekli destek vermeye gayret ettiklerini belirtti.

Daha sonra söz alan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Güven Duran, Piri Reis’in denizcilik tarihi açısından çok önemli bir kişilik olduğunu, yeni nesillere aktarılmasının ve bu kültürün devamının gerekliliğinin altını çizdi. Duran, sempozyumun bu gerekliliğe hizmet etmek adına çok önemli bir adım olduğunu belirterek, tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, konuşmasında denizin ciddi bir kaynak olduğunu, hem üstünde, hem içerisinde, hem de altında büyük değerler barındırdığını ve bu kaynaklardan yararlanılması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Füzün, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak denizcilik bilimine katkılar sunduklarını belirterek,  sempozyumun faydalı olması dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen kişilere teşekkür belgelerini takdiminin ardından, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Güven Duran, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’e sempozyuma verdiği destekler adına teşekkür belgesini arz etti.

Sempozyumun açılış konuşmacısı olarak söz alan Prof. Dr. Salih Özbaran, “Piri Reis’in Son Günleri” başlıklı konuşmasında, bugün Piri Reis’in haritasının 500. Yılını kutlarken bir yandan da onun idam edilmesinin 460. yılını andıklarını belirtti. Prof. Dr. Özbaran denizciliğe bu kadar büyük katkılar sunan bir denizcinin katlinin bir takım nedenlerinin olabileceğini ve bunun hakkında çeşitli rivayetlerin olduğunu dile getirdi. Piri Reis’in Hint Okyanusu macerası boyunca Portekiz Krallığı ile savaştığını ve bu savaşın ona çok ciddi katkılar sağladığını belirten Prof. Dr. Özbaran, elimizde bulunan Piri Reis haritasının büyük bir değer olduğunu ve bu değerin çok iyi anlaşılıp korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. İdris Bostan başkanlığında düzenlendi. Bu oturumda Prof. Dr. Doğan Uçar, Prof. Dr. Tuncer Baykara ve Prof. Dr. Mustafa Daş konuşmacı olarak yer aldı. İlk olarak söz alan, Prof. Dr. Doğan Uçar, “Piri Reis Dünya Haritası Nedir? Ne Değildir?” başlıklı sunumunda Piri Reis’in haritasından önce çizilmiş diğer dünya haritası çizimlerini aktardı ve Piri Reis’in çizimi sırasında kullandığı teknikleri açıkladı. Oturumda ikinci olarak söz alan Prof. Dr. Tuncer Baykara “Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyye’sinin İki Farklı Telifi” başlıklı konuşmasında, Kitab-ı Bahriyye’nin farklı telifleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktararak bu telifler arasındaki belirgin farkları ortaya koydu. Oturumun son konuşmacısı olarak söz alan Prof. Dr. Mustafa Daş, “Piri Reis ve Avrupa Haritaları” adlı konuşmasında, Piri Reis’in çizmiş olduğu haritalar ile Avrupa’da çizilmiş olan haritaların haritacılık bilimi açısından karşılaştırmasını yaparak, birbirleri üzerlerindeki üstünlüklerini aktardı. Daş, sunumunda Piri Reis’in çizdiği haritaların teknik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Sunumların ardından soru ve cevapların tartışılmasıyla oturum sona erdi.

Sempozyuma verilen aranın ardından ikinci oturuma geçildi. İkinci oturum, Prof. Dr. Tuncer Baykara başkanlığında Prof. Dr. Mahmut Ak, Doç. Dr. Selçuk Nas ve Doç. Dr. Bülent Arı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda sözü ilk olarak “16. Yüzyıl’da Osmanlı Coğrafyacılığı ve Haritacılık” başlıklı bildirisi ile Prof. Dr. Mahmut Ak aldı. Prof. Dr. Ak konuşmasında Osmanlı bilginlerinin coğrafya ve haritacılık alanında verdiği yapıtların nitelikleri ve bu yapıtların bilime olan katkılarından söz ederek, Osmanlı Devleti’ndeki bu katkıların bir sonraki yüzyıl olan 17.yy’daki Osmanlı kültür tarihini daha da ileriye taşıdığının altını çizdi. Oturumdaki ikinci konuşmacı Doç. Dr. Selçuk Nas oldu. Nas, “Kitab-ı Bahriyye Nüshalarındaki İzmir Eşkallerinin Analizi” başlıklı sunumunda, Kitab-ı Bahriyye’deki İzmir Körfezi haritalarının seyir bilimi açısından incelemesini gerçekleştirerek, farklı nüshalarda bulunan İzmir Körfezi haritalarının aralarındaki farkları ortaya koydu. Oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Bülent Arı oldu. Doç. Dr. Arı, “17. Yüzyıl’da Akdeniz’de Deniz Ticaretinin Dönüşümü” başlıklı sunumunda, Akdeniz’in dünya ticareti açısından her zaman önemli bir geçiş yolu olduğunu, özellikle Osmanlı İmparatorluğu, Venedik ve Cenova arasında ciddi bir hükümranlık savaşına sahne olduğunu belirterek yapılan savaşlar ve anlaşmalar hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. Osmanlı Devleti’nin verdiği kapitülasyonların niteliklerini ve verilme nedenlerini açıklayan Doç. Dr. Arı,  verilen bu ayrıcalıkların Akdeniz’deki ticarete olan etkilerinin altını çizdi. Sunumların ardından soru ve cevapların tartışılmasıyla oturum sona erdi.

Verilen kısa aranın ardından,  Prof. Dr. Kemal Arı’nın başkanlığı yürüttüğü üçüncü oturuma geçildi. Bu oturuma Doç. Dr. Şakir Batmaz, Prof. Dr. Abdullah Martal ve Dr. Fevzi Çakmak konuşmacı olarak katıldı. İlk olarak söz alan Doç. Dr. Şakir Batmaz, “1890 Yılında Tersane-i Amire Fabrikalarının Günlük Üretim Performansı” başlıklı çalışmasında, Tersane-i Amire’deki üretimi yapılan tüm ürünlerin sayısal açıdan üretim adetlerini, ne şekilde üretildiklerini, bu üretimlerdeki sezonsal değişmeleri ve bu değişimlerin sebep ve sonuçlarını aktardı. Oturumda ikinci konuşmacı olarak Prof. Dr. Abdullah Martal söz aldı. Prof. Dr. Martal, “17. Yüzyılda İzmir: Bir Liman Şehri Olarak Yükselişi” başlıklı sunumunda, liman şehri olarak İzmir’in Osmanlı için önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, İzmir’in tarihi içerisinde dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek olayları ayrıntıları ile aktardı. Prof. Dr. Martal sunumunda İzmir’in ticaret hayatının onu sürekli canlı tuttuğunu ve İzmir’in coğrafi konumu sebebiyle bir cazibe merkezi olageldiğini aktararak, liman şehirlerinin 17. Yüzyıl’da dünyada farklı bir konumda olduğunu ve İzmir’in bu farklılıktan payını fazlasıyla aldığını vurguladı. Oturumda son olarak Dr. Fevzi Çakmak söz aldı. Dr. Çakmak, “Navarin Baskını Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Yeni Donanma Kurma Çabaları ve ABD ile Yapılan Gizli Antlaşma”  başlıklı sunumunda Navarin Baskını’nın Osmanlı Devleti’nin denizcilik tarihine olan etkilerini aktararak, bu süreçte yürütülen politikalar ve yapılan antlaşmalar hakkında ayrıntılar verdi. Soru cevap bölümünün ardından sempozyum sona erdi.

Sempozyuma denizcilik, tarih ve ilgili diğer disiplinlerden öğretim elemanlarının yanı sıra Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Özkaynak, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen, İzmir Liman Başkanı Durmuş Ünüvar, İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Ercan, Danışmanı Erol Çağlar, Müdür Halil Hatipoğlu, Mersin Deniz Ticaret Odası Yetkilisi Ali Yavuz, Deniz Nakliyecileri Derneği Başkan Yardımcısı Nur Özgen ve Müdürü Mehdi Bıkmaz da katıldı.

deu_pirireis-(1).jpg

deu_pirireis-(2).jpg

deu_pirireis-(3).jpg

deu_pirireis-(4).jpg

www.DenizHaber.Com.tr

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
T.C.Müh.Kaptan Refik Akdoğan
29 Haziran 2013 Cumartesi 11:15
Türk Deniz Ticareti tarihi
Piri Reis Haritası hakkıknda yapılan çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Organize edenleri kutlarım. Piri Reis haritasıyla gündeme gelen Türk Deniz Ticareti tarihi hakkında şunları merak ediyorum:
-Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce var olan Çaka Bey ve Umur Bey'in Ege Denizi'ndeki hakimiyetlerinin, Osmanlı Devleti'nin kurulmasında bir rolü olmuş mudur?
-Osmanlı İmparatorluğunda deniz taşımacılığı nasıldı?
a-Ticeret gemi(tekne)leri tipleri,
b-Ticaret gemilerinde(teknelerinde) çalışan Personel ve çalışma şartları,
c-Taşıma sözleşmeleri,
d-Limanların durumları,
e-ve ticeret denizciliği hakkında diğer bilgiler.
Başarılar dileği ile. Allah selamet versin.
www.refikakdogan.com
24.133.110.255
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim