• BIST 88.735
  • Altın 229,592
  • Dolar 6,0368
  • Euro 6,8881
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Antalya 24 °C
  • Muğla 22 °C
  • Çanakkale 22 °C

Denizciler bayrak teşviki bekliyor

Denizciler bayrak teşviki bekliyor
Denizcilik sektörünün temsilcileri, yüksek vergiler nedeniyle Türk sahipli ama yabancı bayraklı olan yatların, yerlileşmesi için kalıcı çözüm bekliyor.

Sa­hi­bi Türk va­tan­da­şı olan an­cak ağır ver­gi yü­kü ne­de­niy­le ya­ban­cı bay­rak ta­şı­yan yat ve tek­ne­le­rin Türk bay­ra­ğı­na ge­çi­şi için teş­vik bek­le­ni­yor. 

Dev­le­tin, bu ko­nu­ya 2009'da çö­züm bul­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ama ba­şa­rılı ola­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten İME­AK De­niz Ti­ca­ret Oda­sı İz­mir Şu­be­si Mec­lis Üye­si Ne­jat Ece, sı­kın­tı­la­rı şöy­le an­lat­tı:

Ulus­la­ra­ra­sı li­te­ra­tür­de ol­ma­yan bir du­rum var; ‘ya­ban­cı bay­rak­lı Türk sa­hip­li tek­ne­’ ta­nı­mı. Yö­net­me­li­ğe gö­re bu tür tek­ney­le 5 yıl Tür­ki­ye­’de kal­mahak­kı­na sa­hip­si­niz. Tür­ki­ye­’yi bir ke­re terk edip ge­lir­se­niz 5 yıl da­ha kal­ma hak­kı­nız var. Üs­te­lik ver­gi öde­mi­yor­su­nuz.

Bu­na kar­şın ya­ban­cı bir tek­ne­yi alıp Türk bay­rak­lı yap­mak is­ter­ken ver­di­ği­niz pa­raÖTV ve KDV ile kat­la­nı­yor. 2,5 ka­tı­na ka­dar fi­yat far­kı var. Ay­rı­ca Türk bay­ra­ğı­na geç­tik­ten son­ra boy­la­rı­na gö­re dev­le­te MTV ödü­yor­lar. İn­san­lar bun­dan ka­çı­yor. 

Ma­li­yet ucuz­la­ma­lı

Ma­li­ye ve Ulaş­tır­ma ba­kan­lık­la­rı­nın cid­di ça­lış­ma ya­pa­rak özen­di­ri­ci ol­ma­sı­nı ta­lep eden Ece, "Ör­ne­ğin yer­li ima­lat­çı­lar teş­vik edi­le­rek ucuz ve ka­li­te­li mal su­nu­mu ger­çek­leş­ti­ril­me­li. Ya­ban­cı bay­rak­la ge­le­cek­se de Türk bay­ra­ğı­na geç­me­si için ka­lı­cı ve inan­dı­rı­cı çö­zü­mü sağ­lan­ma­lı. Bü­rok­ra­si azal­tıl­ma­lı" de­di.

Hedef 60 bin tekneydi

Türk sa­hip­li ya­ban­cı bay­rak­ta­ki yat­la­rın Türk bay­ra­ğı­na geç­me­le­ri için 2009 yı­lın­da ge­çi­ci bir dü­zen­le­me ge­ti­ril­di. Bu­na gö­re yük­sek ver­gi­ler yü­zün­den ya­ban­cı bay­rak ta­kan Türk yat sa­hip­le­ri­ne yüz­de 27,4 ye­ri­ne yüz­de 1 ver­giy­le ruh­sat ala­bil­me im­ka­nı su­nul­du.

Böy­le­ce yak­la­şık 60 bin tek­ne kay­da alı­na­rak eko­no­mi­ye yıl­da 50 mil­yon do­lar­lık kat­kı sağ­la­na­ca­ğı­nı he­sap­la­dı. An­cak bu in­di­rim­le­rin sü­re­siz ol­ma­sı bek­le­nir­ken, dev­let 30 Ka­sı­m’­a ka­dar uy­gu­la­ma ka­ra­rı al­dı.

DENİZ HABER AJANSI

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
cengiz kapt
25 Ağustos 2015 Salı 20:44
20:44
Siz önce mtv mevzuatının değişrilmesini takip edin.1 gün gecikirsen 4 misli mtv alınıyor.Araölarda faizi hesaplanıp alınıyor.tekneyi satarsanız 2 mtv de o işlemden alınıyor.gelde Türk bayrağı çek.
81.214.239.163
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim