• BIST 93.003
  • Altın 189,304
  • Dolar 4,8206
  • Euro 5,5954
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Antalya 28 °C
  • Muğla 22 °C
  • Çanakkale 26 °C

M/F SAMOS STAR, Seferihisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı

M/F SAMOS STAR, Seferihisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı
Seferihisar İcra Dairesi, bir borçtan dolayı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen yüzer vaziyetteki 1993 yapımı M/F SAMOS STAR isimli yolcu gemisini satışa çıkardı.

SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ 2016/542 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI SATILMASINA KARAR VERİLEN GEMİ’NİN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI:

Bir borçtan dolayı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen yüzer vaziyetteki gemi Müdürlüğümüz dosyasından açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

İİK.127 MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri sicil kayıtlarında bulunmayan ve mübrez kayıtlarda belirtilen alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi halinde iş bu satış ilanı satış ilanının tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

İİK.142 MD. GÖRE SIRAYA ŞİKAYET VE İTİRAZ: Uygulama aykırılığı nedeniyle alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK nın 138 md. cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi  durumunda alakadarların satışı takip ederek, İİK nun 142 md.ne göre şikayet ve itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151, MK 789,777 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

GEMİ SİCİL KAYDI: Satışa konu SAMOS STAR isimli gemi YUNANİSTAN CUMHURİYETİ / SAMOS gemi siciline kayıtlı olup, YUNANİSTAN CUMHURİYETİ DENİZCİLİK VE ADALAR İDARESİ BAŞKANLIĞI kayıtlarına göre satışa konu SAMOS STAR isimli gemiye ait sicil bilgileri : IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) NO: 8869270 ÇAĞRI İŞARETİ : SW9247 olduğu, YUNANİSTAN/SAMOS/55 Sicilinde FOURNOI-ORMOS MARATHOKAMPOU SHIPPING COMPANY NE’nin mülkiyetinde daimi olarak tescilli olduğu bildirilmiştir.

SATIŞA KONU GEMİ BİLGİLERİ, HALİHAZIR DURUMU:

İNCELEMELER:

a) Ultrasonik ölçüm cihazı ile gerek görülen kaplama sacları, perdeler ve güverteden örnek ölçümler alındı.

b) Ana güverte altı mahallerde ve makine dairesinde gerekli incelemeler yapılarak sevk makineleri ve jeneratörlerin marka model ve çalışma saatleri göz önüne alınarak  genel performansları mevcut haliyle gözlemlendi.

c) Baş altı zincirlik mahalli, zincirlerve ırgat donanımı kontrol edildi.

d) Dümen Dairesi ve dümen makinesi gözle muayene edildi.

e) Tekne takıntıları ve deniz sandıkları, ilgili alıcı vanaları ve boru devreleri incelendi.

f) Mevcut Elektrik güç ve tenvirat kabloları elektrik pano ve devre elemanları incelendi.

g) Yangın – sintine pompaları ve devreleri incelendi.

h) Ana güverte yolcu mahalleri tefrişatı ve donanımı incelendi.

i) Köprü güverte sevk ve seyir cihazları incelendi kayıtları alındı.

j) Tekne içinde bulunan evraklar ve projeler incelendi.

k) Gemi sertifikaları ve geçerlilik süreleri kontrol edildi. Gerekli notlar alındı.

l) Tekneye ait dava dosyalarının muhteviyatındakifotoğraflar ve önceki bilirkişi raporları incelendi.

m) Gemiden aynı gün saat 1730sularında ilgili eleman gemiye çağrılarak onun nezaretinde gemiden çıkıldı.

TESPİTLER:

a) Tekne üzerinden örnekleme olarak alınan ultrasonik ölçüler ile tekne dip omurga yan sıra saclarının 7 mm civarı ve borda kaplama saclarının 5-6 mm kalınlıklarda olduğu ölçülmüştür.

b) Dip saclarda, özellikle makine dairesi mahalli dip kısmında yoğun korozyon gözlendi.

c) Diğer içyapı elemanları boyalı ve iyi durumdadır.

d) Makine Dairesinde, Merkezde bir adet 588 KW (800HP) gücünde DOOSAN marka  makine ve şanzumanıileakuple 140 mm şaftı; Yanlarda  beheri 185 HP gücünde DAEWOO marka  iki adet sevk makinesine akupleşanzumanlarıve 80mm şaftla birlikte olmak üzere , üç adet sevk makineleri  gemi üzerinde mevcut  haldedir.Makineler iyi durumda ve faal halde olduğu görüldü.

e) Makine dairesinde bir adet Perkins marka motora akuple 60 KVA jeneratör ve bir adet Iveco-Aifo Marka motora akuple 67 KVA jeneratör gerekli bakımları yapılmak şartıyla faal durumda olduğu görüldü.

f) Makine dairesi içinde bulunan makinelerin elektrik aksamları bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğu görüldü.

g) Deniz suyu alıcıları vana ve filtreleri bakıma muhtaçtır.mevcut şekliyle faal durumda değillerdir.Makine dairesi dahilindeki sair boru devrelerinde yer yer korrozyon ve çürümeler görüldü.

h) Dümen dairesinde dümen sistemi faal durumda olmakla birlikte genel bir bakıma ihtiyacı vardır.

i) Baş tarafta zincirlik mahallinde takriben beheri 5-6 kilitlik iki adet 17 mm lik baklalı zincir ve beheri 240 kg lık iki adet göz demirinin iyi durumda olduğu görüldü.

j) Baş ırgatı destekleyen Crofts marka ırgat hidrolik makine ve güç ünitesininiyi durumda olduğu görüldü.

k) Gemi ana güverte üzerinde, önde koltuk masa ve arkada pulman olmak üzere iki adet oturma salonu mevcuttur. Her iki salon tefrişatında bakım veya yenileme işlemi yapılmalıdır.

l) Ana güverte üzerinde bulunan Hava şartlandırma ünitesi (Aircondition) ve bu üniteye ait güverte altında bulunan kompresör ünitesi faal görünmekle birlikte ciddi bakımı gerektirmektedir.

m) Mutfak ve techizatı dağınık olup kullanılabilir haldedir.

n) Gemi üst güvertesinde Kaptan köşkü ile arka tarafında pulman şeklinde bir oturma gurubu mevcuttur.

o) Kaptan küşkünde gemi seyir elektroniği olarak bir adet Raytheon R40XXmarka radar ve chartplotter,bir adet Smartfind M5 marka AIS cihazı, Skanti Vhf1000 Marka VHF haberleşme cihazı, JRC J-NAV 500 Marka navigasyoncihazı,MaracNmr 100 marka/model Navtex alıcısı, Koden KGP-920 Gps cihazıgörüldü. Tüm bu seyir elektronik cihazları çalıştırılamadığından performanları tespit edilemedi.

p) Gemi Kamaraları, salon ve güverte üzerinde seyir bölgesine göre ;canyelekleri,can simitleri, life raftlar ve diğer güvenlik techizatının mevcudiyeti görüldü .Fakat Bu techizatın geçerlilik onay sürelerinin geçmiş olduğu malzeme ve evrak üzerinden anlaşıldı.

Tüm inceleme ve tespitler sonucunda Satışa konu; 8869270 IMO numaralı M/V isimli gemi 1993 yılında ILYICHEVSK SHIP REPAIR YRD, şirketi tarafından (UKRAINE) UKRANYA’da HRS (Hellenic Register of Shipping=Yunan Denizcilik Sicili) klası ile inşa edilmiş PASSENGER VESSEL  (YOLCU GEMİSİ) türünde bir gemi olup, mevcut yaşı kaplama saç kalınlıkları ve teknenin klastan düştüğü gözönüne alındığında tekne aksamı hurda olarak değerlendirilmiş  gemi üzerinde bulunan sevk makineleri ve sevk sistemleri iyi durumda ve kullanılabilir olduğu gözönüne alınarak  ve gemi üzerinde mevcut güverte tehcizatı , güvenlik donanımları ve seyir elektroniklerin de değerlendirilebilir olduğu göz önüne alınarak ayrıca 06/06/2017 tarihli ek bilirkişi raporuna göre teknenin yeniden faal hale getirilmesi için toplam yapılması gereken zaruri giderler TL cinsinden 236.476,50 TL mertebesindedir denilmektedir.

Gemiye mevcut hali ile 585.734,10-TL (Beşyüzseksenbeşbinyediyüzotuzdörtliraonkuruş ) değer biçilmiştir.

Gemi Teknik Bilgileri                                          

Call Sıgn (Çağrı İşareti): SW9247

Port Of Regıstery & No  (Bağlama Limanı ve Bağlama Numarası: SAMOS

Type Of Vessel (Gemi Tipi) : PASSENGER VESSEL ( Yolcu Gemisi)

Yolcu Kapasitesi : Yaz: 287 Kişi, Kış: 152 Kişi

İMO Number (Uluslararası Denizcilik Teşkilatı Numarası) : 8869270

Class  & Number (Sınıfı ve Numarası ): Russian Maritime Register of shipping

Date & Number (İnşaa Tarihi ve İnşaa Edildiği Yer)  : 1993 – ILYICHEVSK SHIP REPAIR YRD, UKRAINE

GRT (Gross Tonajı- Brüt Tonaj) : 245 GRT

NRT (Net Tonajı): 98

TPC (Ton Per Centimeter) (SUMMER) ( 1 cm batırma tonu – Yaz): 1.83 M

LOA (Tam Boy): 40.10 M

BREADTH (Genişlik): 6.90 M

MAIN ENGİNE (Ana Makina Gücü): 1284.52 HP

Satışa konu yolcu gemisine ait TRIM&STABILITY BOOKLET, Certificate Of Qualification ile General Arrangemenent dosya içerisinde bulunmaktadır.

GEMİNİN HALİHAZIRDA BULUNDUĞU YER : İZMİR İli, SEFERİHİSAR İlçesi, SIĞACIK MAHALLESİ, TEOS MARİNA İŞLETME A.Ş TARAFINDAN İŞLETİLEN ÖZEL MARİNA İÇİNDE DEMİRLİ VE BAĞLI.

KIYMETİ: 585.734,10-TL. (Beşyüzseksenbeşbinyediyüzotuzdörtliraonkuruş)  

Seferihisar İcra Hukuk Mahkemesi’nin E.2016/76 ve K. 2017/49 sayılı  kesinleşmiş kararı gereği.

KDV Oranı: %18 

Kaydındaki Şerhler : Gemi Sicili kayıt örneğindeki gibidir.

1. Satış Günü        : 14/12/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü        : 11/01/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri               : Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Seferihisar İzmir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatiş.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, K.D.V. tescil harcı ile teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, satışa konu geminin aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- TTK 1385 Madde 2. Fıkra uyarınca ipotek alacaklısının rızasıyla alıcı tarafından yüklenilenler dışında, satışa konu gemi, bütün ayni ve kişisel haklardan, külfetlerden ve sınırlamalardan arındırılmış olarak satılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- İİK 127. Maddesi gereğince, tebligat yapılamayan ilgililere gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/542.E sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/09/2017

Mustafa HANCIOĞLU

İcra Müdür Yardımcısı - 139050

samos_star_buyuk.jpg

TURKISH REPUBLIC DEBT ENFORCEMENT OFFICE OF SEFERİHİSAR (İZMİR)

VESSEL AUCTION NOTICE

The afloat vessel with following information is to be auctioned by aforementioned Debt Enforcement Office:

Vessel name : SAMOS STAR

Vessel type : Passenger vessel

Passenger capacity : 287 during summer, 152 during winter

Class : HRS (Hellenic Register of Shipping)

Build year and location : 1993 / Ukraine

Builder : ILYICHEVSK SHIP REPAIR YRD

Port of Registry : Samos / Greece

Gross tonnage : 245 

Net tonnage : 98

Ton per centimeter (summer) : 1.83 

LOA : 40.1 m

Breadth : 6.9 m

Main engine power : 1284.52 HP

IMO no : 8869270

Call Sign : SW9247

Current location of vessel : Moored in the marina operated by Teos Marina İşletme A.Ş. - Sığacık, Seferihisar, İzmir

Trim & Stability Booklet, Certificate of Qualification, General Arrangement are present in vessel documentation.

Worth : TRY 585.734,10 (Estimated by Debt Enforcement Office)

Condition of Vessel:

Investigation Report:

a) Measurements were taken from plates, bulkheads and deck using an ultrasonic measurement device

b) Necessary inspections were carried out in underdeck cabins and engine room. Engine and generator performances were assessed (manufacturer, type and running hours data were taken into account).  

c) Deckhead, chain bin and capstan equipment were inspected. 

d) Steering gear chamber and rudder gear were visually inspected. 

e) Hull condition and sea chests, intake valves, pipe circuits were inspected. 

f) Power and lighting systems and system components were inspected

g) Fire system and bilge pump and circuits were inspected

h) Passenger area furnishing and equipments were inspected

i) Bridge deck and navigation equipments were inspected

j) Documentation and blueprints of vessel were inspected

k) Validation and expiration of ship's certificates were checked. Relevant notes were taken

l) Photographs and previous inspection reports within the vessel's court files were viewed. 

Findings: 

a) Ultrasonic measurement found that keel level plate thickness is 7 mm, boardside plate thickness is 5 mm.

b) Severe corrosion detected on bottom level plates, focusing on around engine room

c) Overall interior fitting and equipment are in good condition

d) Within engine room there are 3 propulsion engines: 1 x main engine - 800 hp - manufacturer DOOSAN, coupled to 140 mm shaft; 2 x auxillary engine - 185 hp - manufacturer DAEWOO - coupled to 80 mm shaft. All engines are operating and in good condition. 

e) Within engine room there are 2 generators: 1 x 60 kVA generator - engine manufacturer PERKINS; 1 x 67 kVA generator - engine manufacturer IVECO-AIFO. Maintenance required for generators. 

f) Maintenance required for all electrical components of engines and generators. 

g) Maintenance required for sea water intake valves and filters. System is out of order. Patches of corrosion detected on engine room piping. 

h) Steering gear is operating. Overall maintenance is required. 

i) Within chain bin there are: 2 x bower anchor - 240 kg weight; 17 mm link chain. Equipments are in good condition. 

j) Capstan driving engine: Hydraulic type - manufacturer CROFTS. Both engine and power unit are in good condition.

k) On the upper deck there are 2 x lounge rooms located next to bridge. Re-furnishing required for both lounge rooms.

l) Maintenance required for air-conditioning unit and its pump unit located beneath the deck. Air-conditioning system is operating. 

m) Organization required for kitchen and kitchen equipment.

n) On the upper deck there is a bridge followed by a lounge room.

o) In the bridge there are: RAYTHEON R40XX radar and chartplotter, SMARTFIND M5 AIS device, SKANTI VH 100 communications device, JRC J-NAV 500 navigation device, MARAC NMR 100 navtex receiver, KODEN KGP-920 GPS device. Performances of devices are unknown due to inability of operation. 

p) Life buoys, life jackets, life rafts and other relevant safety equipments are available in cabins, lounge and deck. Documentation and certification related to this equipment is expired. 

Conclusion:

Subject: "M/V SAMOS STAR"

Hull and body of the vessel is evaluated as "unworthy". Evaluation is based on plate thicknesses and level of corrosion.

Propulsion equipments and systems are evaluated as "worthy". 

Deck equipment, safety equipment, navigational devices are evaluated as "worthy".

Based on the inspection findings and expert report dated 06.06.2017, it is estimated that TRY 236,476.50 required in order to render the vessel seaworthy again.

The worth of vessel in its current condition is estimated as TRY 585,734.10

Conditions of Sale

1) Sale will be held as auction. Bids can be placed on the website " esatis.uyap.gov.tr " starting from 20 days prior to first auction, untill the end of the day before first auction. The bidder who raises the starting bid highest, which equals to 50% vessel's estimated worth plus claims of preferred creditor plus sale expenses, wins the first auction. If no bidder shows up for the first auction, bids will be received starting from 5 days later from first auction until the end of the day before second auction. The bidder who raises highest the starting bid, which equals to 50% vessel's estimated worth plus claims of preferred creditor plus sale expenses, wins the second auction. If no bidder shows up for the second auction as well, the sale will be called off. 

2) The participants of the auction must submit letter of guarantee or deposit down payment equal to 20% of vessel's estimated worth. Payment will be made in cash. If requested, buyer may have up to 10 days for payment. All taxes, VAT, registration fees and any relevant expenses are buyer's responsibility. Brokerage commission and expenses related to vessel will be deducted from sale price. 

3) Mortgagees, if any, should submit their documents related to their claims over the auction subject within 15 days or they will lose any claims unless registered on property register. 

4) Turkish Commercial Law, Clause 1385, Paragraph 2 dictates that other than those accepted willingly by the buyer; any restrictions, burdens, rights are void with the conclusion of the sale. 

5) If the payment fails within the allowed time, by Enforcement and Bankruptcy Law the auction becomes void. The participant(s) that cause the auction to become void by failing to pay the auction fee are obliged to cover the difference between their bid and the next highhest bid and other damages. 

7) This conditions paper will be displayed on Debt Enforcement Office premises and will be provided to any participant in a copied form. 

8) By Enforcement and Bankruptcy Law, Clause 127; newspaper ads and electronic notifications will be assumed as "official notification" for the participants that are out of the reach of official notification. 

9) By participating, participants become responsible of all clauses in this conditions paper. Please consult to Debt Enforcement Office for further information.

BU BİR İLANDIR - ADVERTISEMENT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim