• BIST 90.375
  • Altın 214,894
  • Dolar 5,3817
  • Euro 6,1046
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Antalya 14 °C
  • Muğla 11 °C
  • Çanakkale 10 °C

Rekabet için DFİF'ten şirketlere destek

Rekabet için DFİF'ten şirketlere destek
Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanacak

Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığı'nca uygun görülen proje bazlı giderleri ve Bakanlık tarafından şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanacak.

Projelerin işleyişine ve işbirliği kuruluşları ile şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler yıllık en fazla 250 bin dolar ve yüzde 100 oranında desteklenecek.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğin amacı Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlık'ça uygun görülen proje bazlı giderlerini ve Bakanlık tarafından şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılama olarak değiştirildi. Daha önce Tebliğin amacında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun görülen proje bazlı giderlerin DFİF'ten karşılanması söz konusuydu.

Tebliğin kapsamında da değişikliğe gidildi. Buna göre bu Tebliğ, Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşlarına verilen destekleri ve Bakanlıkça Tebliğ amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesini kapsayacak. İşbirliği kuruluşları, üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, il ticaret veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, sektörel dış ticaret şirketleri, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflerini kapsıyor.

BAKANLIK TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEN EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENEBİLECEK

Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından uygun görülen ve uygulama usul ve esaslarında belirlenen konularda eğitim programı düzenlenebilecek. Eğitimciler tarafından düzenlenen eğitim programları, Bakanlık tarafından uygun görülen eğitmenlerce gerçekleştirilecek. Daha önce İGEME tarafından uygun görülen eğitmenlerce programlar gerçekleştiriliyordu.

Yetkilendirilmiş olan eğitimci tarafından düzenlenen eğitim programına veya programlarına ilişkin eğitmen listesi, eğitimin yeri, fiyat, eğitim takvimi ve program içereği 5 aylık dönemler itibarıyla içerik ve konuları açısından değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığa sunulacak. Eğitimcinin bir dönemde düzenleyeceği azami 10 eğitim programı, bu tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilecek. Bir takvim yılında düzenlenecek olan eğitim programları başvuruları Bakanlığa yapılacak. Daha önce İGEME'ye yapılıyordu.

BİR EĞİTİM PROGRAMI EN AZ 5 ŞİRKETİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Bir eğitim programı en az 5 şirketin katılımı ile gerçekleştirilebilecek. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 3 kişi katılabilecek. Bir eğitim programına katılacak toplam kişi sayısı azami 20 olacak.

Eğitimci, Bakanlığı 3 iş günü önceden bilgilendirmek kaydıyla eğitim programları ile ilgili tarih, yer ve eğitmen değişikliği talebinde bulunabilecek. Bakanlığa yapılan değişiklik talebinin yazılı olması zorunlu olacak. Zamanında değişiklik talebinde bulunulmayan eğitim programları iptal edilmiş sayılacak. Eğitimci, 1 dönemde en fazla 3 kez eğitim programları ile ilgili tarih değişikliği talebinde bulunabilecek.

BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA PROJE BAZLI İHTİYAÇ ANALİZİ, EĞİTİM VEYA DANIŞMANLIK PROGRAMI DÜZENLEYEBİLECEK

Tebliğin "Proje bazlı eğitim veya danışmanlık programları" başlıklı 9. maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre İşbirliği Kuruluşu, bu Tebliğin eğitimcilerin düzenleyeceği eğitim programları ve programlara yönelik sınırlamalara tabi olmaksızın Bakanlık koordinasyonunda proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık programı düzenleyebilecek.

İşbirliği kuruluşlarınca üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, pazarlama faaliyetlerinden oluşan ve azami 3 yıl süreyi kapsayanUR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik zinciri analizi vs. yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenecek. İş planı ve ihracat stratejileri hazırlanır ve projenin yol haritası hazırlanacak.

EĞİTİM, DANIŞMANLIK FAALİYET GİDERLERİNİN EN FAZLA YÜZDE 75'İ PROJE BAZINDA 400 BİN DOLARA KADAR KARŞILANACAK

Bu madde kapsamında, Bakanlıkça uygun görülen ve Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen konulardaki eğitim veya danışmanlık program giderleri desteklenecek. Bu düzenleme kapsamında hazırlanan ihtiyaç analizi raporu gideri ile düzenlenen eğitim veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla yüzde 75'i proje bazında 400 bin dolara kadar karşılanacak.

2 UZMAN PERSONELİN İSTİHDAM GİDERLERİNİN YÜZDE 75'İ DESTEKLENECEK

İşbirliği kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık programına veya programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla yüzde 75'i desteklenecek. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilecek.

Bu kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun, özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen en az 2 yıl çalışmış ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekecek.

Tebliğin 9. maddesi kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık programına veya programlarına katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşu tarafından Bakanlık koordinasyonunda proje bazlı yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme ve benzeri organizasyonlar) veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilecek.

10 ADET YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMININ 150 BİN DOLARA KADAR YÜZDE 75'İ DESTEKLENECEK

İşbirliği kuruluşunca "Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları" başlıkla 12. maddesi kapsamında düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama programları için her bir program bazında 150 bin dolara kadar, 10 adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100 bin dolarına kadar, giderlerinin en fazla yüzde 75'i karşılanacak. Daha önce 5 adet yurt dışı pazarlama programları için her bir program bazında 150 bin dolara kadar giderlerin yüzde 75'i karşılanıyordu.

Yüzde 75'i karşılanan giderler şöyle olacak :

"-Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

-Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri.

-Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri: Tercümanlık gideri, seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, görsel ve yazılı tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmeti gideri ."

50 BİN DOLARA KADAR 3 YIL ALACAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GİDERLERİ YÜZDE 70 ORANINDA KARŞILANACAK

Proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları giderleri ile istihdam giderlerine ilişkin proje başvuruları Bakanlığa yapılacak. İhtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık programına veya programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına veya programlarına katılan şirketler, Bakanlık tarafından uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilecek. Proje bitimini müteakip bu kapsamda, şirketlerin yıllık 50 bin dolara kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 70 oranında karşılanacak.

PROJELERİN İŞLEYİŞİNE VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE ŞİRKETLERİN KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

Tebliğ kapsamında yer alan danışmanlık hizmetlerinin Bakanlık tarafından uygun görülen danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması gerekecek. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın ve benzeri) bulunması gerekecek.

Düzenlenen proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programı giderlerine ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, İşbirliği Kuruluşu tarafından UR-GE Projesinin bitim tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa ibraz edilecek.

Bakanlık yirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izleyecek ve değerlendirecek. Faaliyetlerin bu tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda şirket veya işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılacak. Sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan şirketler, çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 ay sonra tekrar başvuru yapabilecek. Bu Tebliğ kapsamında projelerin işleyişine ve İşbirliği Kuruluşları ile şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler yıllık en fazla 250 bin dolar ve yüzde 100 oranında desteklenecek.

www.DenizHaber.Com.tr

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim